Các bài viết của DeNhatDoc.Com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế. Để tránh những trường hợp tranh chấp không mong muốn có thể xảy ra, mình có một vài điều liên quan đến bản quyền nội dung mà mình đăng tải nếu bạn có dự định phát hành trên những website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  • DeNhatDoc.Com giữ bản quyền toàn bộ nội dung đã và sẽ phát hành, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên DeNhatDoc.Com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ DeNhatDoc.Com” và và kèm theo đường link tới bài viết gốc.

Nếu các bạn không tuân thủ các quy tắc trên khi sử dụng lại các bài viết từ DeNhatDoc.Com, mình buộc lòng phải report site của các bạn lên Google DMCA hoặc gửi yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ đến các nhà cung cấp hosting, domain mà bạn đang sử dụng

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng DeNhatDoc.Com.