Đối sánh từ khóa là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng

 • Trong mỗi chiến dịch Google Adwords việc chọn cho mình những cụm từ khóa cần thiết là vô cùng quan trong và nó quyết định đến sự thành công của mỗi chiến dịch. Và để cho các khách hàng dễ dàng tìm cho mình những cụm từ khóa tối ưu cũng như dễ hàng tùy chỉnh chúng thì google có giới thiệu ra một tùy chọn mới đó là Đối sánh từ khóa.
 • Trong bài hôm nay,Đệ Nhất Độc sẽ giới thiệu cho các bạn biết Đối sánh từ khóa là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng

1.Đối sánh từ khóa là gì?

Định nghĩa

 • Đối sánh từ khóa giúp kiểm soát những tìm kiếm nào có thể kích hoạt quảng cáo của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng đối sánh rộng để hiển thị quảng cáo của bạn cho đối tượng rộng hoặc bạn có thể sử dụng đối sánh chính xác để tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể.
 • Nhìn chung, tùy chọn đối sánh từ khóa càng rộng, tiềm năng lưu lượng truy cập quảng cáo có càng nhiều. Ngược lại, tùy chọn đối sánh từ khóa càng hẹp, từ khóa sẽ càng có liên quan đến tìm kiếm của người dùng. Hiểu những khác biệt này có thể giúp bạn trong việc chọn tùy chọn đối sánh từ khóa phù hợp và có thể giúp bạn giảm chi phí tối đa cho mỗi chiến dịch quảng cáo

Ý nghĩa của việc sử dụng đối sánh từ khóa

 • Sử dụng tùy chọn đối sánh cùng với từ khóa để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào có thể kích hoạt quảng cáo của bạn.
 • Khi chọn loại đối sánh phù hợp cho từ khóa, các bạn thường khuyên nên bắt đầu bằng đối sánh rộng để tối đa hóa tiềm năng hiển thị quảng cáo của bạn trên tìm kiếm có liên quan.
 • Sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm để theo dõi xem biến thể từ khóa nào đã kích hoạt quảng cáo của bạn.

2.Các loại đối sánh từ khóa

 • Mỗi loại đối sánh, được chỉ định bằng một biểu tượng đặc biệt, sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị cho tìm kiếm của khách hàng theo những cách khác nhau.

Đối sánh rộng

 • Đối sánh rộng là tuỳ chọn đối sánh mặc định. Với đối sánh rộng, quảng cáo của bạn có thể hiển thị nếu cụm từ tìm kiếm chứa cụm từ từ khóa của bạn theo bất kỳ thứ tự nào và có thể cùng với các cụm từ khác. Quảng cáo của bạn cũng có thể hiển thị cho các biến thể gần giống của các từ khóa của bạn.
 • Kết hợp với mặc định đối sánh rộng là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không muốn tốn nhiều thời gian vào việc tạo danh sách từ khóa của mình và muốn thu được khối lượng lưu lượng truy cập quảng cáo cao nhất có thể. Bạn có thể sử dụng đối sánh r ng với t khóa phủ định để tránh lưu lượng truy cập kh ng liên quan cao.
 • Ví dụ
Từ khóa đối sánh rộng Từ khóa kích hoạt quảng cáo
mũ dành cho nữ

mũ dành cho nữ
mua mũ quý bàmũ lưỡi trai nữ
mũ cho bạn gái
mũ dành cho nữ
Mua mũ đỏ dành cho nữ

Đối sánh cụm từ

 • Với đối sánh cụm từ, quảng cáo của bạn có thể hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc từ khóa chính xác của bạn với các từ bổ sung trước hoặc sau từ khóa đó. Google cũng sẽ hiển thị quảng cáo của bạn khi ai đó tìm kiếm các biến thể gần giống của từ khóa chính xác đó hoặc với các từ bổ sung trước hoặc sau từ khóa đó.
 • Sử dụng đối sánh cụm từ có thể giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn cấp cho bạn nhắm mục tiêu chính xác hơn. Nói cách khác, từ khóa của bạn ít có khả năng hiển thị quảng cáo cho những khách hàng đang tìm kiếm cụm từ không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Để sử dụng từ khóa đối sánh cụm từ, chỉ cần đặt toàn b từ khóa trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: “mũ dành cho nữ”.
 • Ví dụ
Từ khóa đối sánh cụm từ Từ khóa kích hoạt quảng cáo Từ khóa không kích hoạt quảng cáo
“mũ dành cho nữ” mũ dành cho nữ
mua mũ dành cho nữ
mũ nữ
Mũ dành cho nữ
mũ cho bạn gái
mũ bóng chày nữ

Đối sánh chính xác

 • Với đối sánh chính xác, quảng cáo của bạn chỉ có thể xuất hiện khi ai đó tìm kiếm từ khóa chính xác của bạn, kh ng có bất kỳ cụm từ nào khác trong tìm kiếm. Google cũng sẽ hiển thị quảng cáo của bạn khi ai đó tìm kiếm các biến thể gần giống của từ khóa cụ thể đó.
 • Không giống như đối sánh cụm từ, nếu ai đó tìm kiếm thêm các từ trước hoặc sau từ khóa chính xác của bạn, quảng cáo của bạn sẽ kh ng hiển thị. Sử dụng đối sánh chính xác nghĩa là từ khóa của bạn được nhắm mục tiêu chính xác hơn đối sánh r ng hoặc đối sánh cụm từ.
 • Để sử dụng từ khóa đối sánh chính xác, chỉ cần đặt toàn b từ khóa trong dấu ngoặc vu ng. Ví dụ: [mũ dành cho nữ].
 • Ví dụ
Từ khóa đối sánh chính xác Từ khóa kích hoạt quảng cáo Từ khóa không kích hoạt quảng cáo
[mũ dành cho nữ] mũ dành cho nữ
mũ nữ
mua mũ dành cho nữ
mũ dành cho nữ giảm giá

Đối sánh rộng sửa đổi

 • Bạn có thể thêm dấu cộng trên bàn phím (+), vào bất kỳ cụm từ nào là một phần của cụm từ từ khóa đối sánh rộng. Bằng cách sử dụng đối sánh rộng sửa đổi, quảng cáo của bạn chỉ có thể hiển thị khi tìm kiếm của ai đó chứa những cụm từ đã sửa đổi đó hoặc biến thể gần giống của các cụm từ đã sửa đổi, theo bất kỳ thứ tự nào.
 • đối sánh rộng sửa đổi sẽ không hoạt đông với đối sánh cụm từ hoặc đối sánh chính xác. Không giống như từ khóa đối sánh rông, từ khóa đối sánh rộng sửa đổi sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn cho các từ đồng nghĩa hoặc tìm kiếm có liên quan.
 • Sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn tăng mức độ liên quan ngay cả khi điều này có nghĩa là bạn có thể nhận ít lưu lượng truy cập quảng cáo hơn đối sánh rộng.
 • Ví dụ
Từ khóa đối sánh rộng sửa đổi Từ khóa kích hoạt quảng cáo Từ khóa không kích hoạt quảng cáo
+mũ +dành cho nữ mũ dành cho nữ
mua mũ dành cho nữ
Mũ dành cho nữ
mũ bảo hiểm dành cho nữ vành mũ nữ

Đối sánh phủ định

 • Bạn có thể sử dụng đối sánh phủ định để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho những người tìm kiếm các cụm từ nhất định. Quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị nếu cụm từ tìm kiếm có chứa cụm từ từ khóa mà bạn xác định với tiền tố dấu trừ (-). Từ khóa phủ định là một cách đặc biệt hữu ích để lọc ra lưu lượng truy cập không liên quan và do đó ngăn các nhấp chuột không mong muốn.
 • Bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định kết hợp với các loại đối sánh khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định đối sánh chính xác để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho những người đã tìm kiếm từ khóa chính xác đó.
 • Ví dụ: Nếu từ khóa của bạn là mũ dành cho nữ và bạn thêm từ khóa phủ định -nữ, quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện cho bất kỳ tìm kiếm nào chứa từ nữ.
Từ khóa đối sánh phủ định Từ khóa kích hoạt quảng cáo Từ khóa không kích hoạt quảng cáo
-nữ mũ cho bạn gái
mũ rộng vành
Mũ dành cho nữ
mũ dành cho nữ
-“mũ dành cho nữ” mũ cho bạn gái
mũ bóng chày dành cho nữ
mũ dành cho nữ
mua mũ dành cho nữ
mũ nữ
Mũ dành cho nữ
-[mũ dành cho nữ] mua mũ dành cho nữ
mũ dành cho nữ giảm giá
mũ dành cho nữ
mũ nữ
 • Điều quan trọng cần phải nhớ là bạn chỉ nên thêm tiền tố dấu trừ (-) vào từ khóa mà bạn không muốn kích hoạt quảng cáo của mình, như -nữ như được minh họa trong ví dụ trên

3.Lưu ý khi sử dụng đối sánh từ khóa

 • Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ bạn quảng cáo, có một vài cụm từ mà bạn có thể muốn thêm dưới dạng từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo của mình như: “miễn phí”, “khóa học” hoặc “lớp học” và “công việc”. Việc thêm những cụm từ này sẽ giúp ngăn chặn hiển thị quảng cáo của bạn khi mọi người tìm kiếm các mục hoặc dịch vụ, khóa học hoặc lớp học miễn phí có liên quan đến từ khóa hoặc công việc có thể bao gồm từ khóa của bạn.
 • Từ khóa không phân biệt chữ hoa chữ thường, nghĩa là từ khóa được đối sánh mà không tính đến chữ hoa hoặc chữ thường. Ví dụ: bạn không cần phải nhập mũ dành cho nữMũ dành cho nữ làm từ khóa mà chỉ cần nhập mũ dành cho nữ sẽ bao gồm cả hai.
 • Bạn có thể sử dụng các loại đối sánh từ khóa với chiến dịch hiển thị quảng cáo trên Mạng tìm kiếm hoặc cả Mạng tìm kiếmMạng hiển thị kết hợp. Trên Mạng hiển thị, từ khóa được coi là đối sánh rộng.
 • Xem thêm bài viết liên quan Công thức AdRank tăng thứ hạng từ khóa trong Google Adwords

4.Lời kết

 • Qua bài viết này chắc hẳn các bạn đã nắm được ý nghĩa và cách sử dụng các loại đối sánh từ khóa cho hợp lý rồi.Tuy nhiên bên trên mới chỉ là lý thuyết, việc các bạn vận dụng chúng linh hoạt trong các trường hợp khác nhau mới thực sự quan trọng.Chúc các bạn thành công
Đối sánh từ khóa là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng
5 (100%) 12 votes

Post Comment