Dưới đây là 5 gợi ý target mỗi khi mình chạy một sản phẩm mới, hay bí ý tưởng target, hi vọng với 5 gợi ý này sẽ giúp các…